Protiprašni topovi - Sistemi proti prašenju

Protiprašni topovi - Sistemi proti prašenju

Protiprašni top deluje neposredno na prašne delce v zraku. Proizvaja vodni aerosol, katerega ti protiprašni sistemi s pomočjo turbine usmerjeno razprši v kontaminirano ozračje. Ta na sebe veže prašne delce iz zraka, jih namoči, ter s tem dodatno obteži in prah zaradi povečane gravitacijske sile pospešeno sedimentira.

Območja uporabe protiprašnih sistemov:
– kamnolomi, peskokopi in podobni obrati
– centri za ravnanje z odpadki (CERO)
– reciklažni obrati
– rušenje objektov
– gradbišča
– deponije sipkih tovorov

Za več informacij smo vam na voljo.

Rešitev za vaš posel? Pišite nam

Video predstavitev